แนวทางวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคืน กรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการโดยไม่มีสิทธิ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14-4-2563

แนวทางวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคืน-กรณีจ

Total Page Visits: 1125 - Today Page Visits: 1