ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลื่อนตั้งท้องถิ่น 20-3-2563

การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ-การตั้งงบประมาณเ

Total Page Visits: 777 - Today Page Visits: 2