ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 

ระเบียบช่วยเหลือประชาชน-ฉบับที่-2-พ.ศ.2561

Total Page Visits: 1437 - Today Page Visits: 2