กองช่าง

นายสถาปนะ แกนสน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอัฐเชษฐ์ ทองโชติ

นายช่างโยธา

นายพัฒนกุล เฉลิมพงษ์

ผู้ช่วยธุรการกองช่าง

นายศุภชัย สมศรี

จ้างเหมาบริการ

นายอิทธิชัย วงแสน

จ้างเหมาบริการ

นายสวรรณ จันฤทธิ์

จ้างเหมาบริการ

นายนันทวุฒิ เมืองจวง

จ้างเหมาบริการ

Total Page Visits: 95 - Today Page Visits: 0

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์