กองสวัสดิการสังคม

น.ส.ปิยวรรณ สารีวรรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

น.ส.อภิวารี ราชสุทธิ์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายจตุรภุช แคนสิงห์

จ้างเหมาบริการ

Total Page Visits: 106 - Today Page Visits: 0

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์