กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.ปิยวรรณ สารีวรรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.พัชริน คำสอนทา

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.วราภรณ์ ชินหัวดง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายภาคภูมิ ปราศจาค

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน)

IMG_9479
นายทวี จันฑะเฆ่

พนักงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน)

นายอุทัย ศรีชัยภูมิ

จ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน)

นายวีรชัย สีเที่ยง

จ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน)

นายอุทิศ แสงสายออ

จ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน)

Total Page Visits: 120 - Today Page Visits: 0

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์