กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.ยุขนิษฐ์ชา โสพรหม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ.

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.พัชริน คำสอนทา

พนักงานจ้างทั่วไป

IMG_9479
นายทวี จันฑะเฆ่

จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ)

นายภาคภูมิ ปราศจาค

จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ)

นายอุทิศ แสงสายออ

จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ)

นายอุทัย ศรีชัยภูมิ

จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ)

นายวีรชัย สีเที่ยง

จ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ)

Total Page Visits: 100 - Today Page Visits: 0

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์