โครงการ​ตำบลบึงกระจับร่วมใจทำลายแหล่งเพาะ​พันธ์ุ์ลูก​น้ำยุงลายป้องกัน โรคไข้เลือดออก

ยุงลาย

ยุงลาย ป้องกันได้

วัน​จันทร์​ที่ 25 พฤษภาคม ​2563 เวลา 08.30 น. นายสมัย ศร​สุรินทร์
นายก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​บึง​กระจับ​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด
โครงการ​ตำบลบึงกระจับร่วมใจทำลายแหล่งเพาะ​พันธ์ุ์ลูก​น้ำยุงลายป้องกัน
โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยฉีดพ่นหมอกควัน(ควัน)และหยอดทรายอะเบทเพื่อป้องกันและทำลายแหล่งเพาะ​พันธ์ุ​ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่ที่ 10 บ้านเกาะบรเพ็ด

ยุงลาย
Total Page Visits: 3290 - Today Page Visits: 3