ผู้บริหาร

นายสมัย ศรสุรินทร์

นายกองค์การบริการส่วนตำบลบึงกระจับ

นายแก้ว กิรัมย์

รองนายก อบต.บึงกระจับ​

นายสังวาลย์ โยธาแสน

รองนายก อบต.บึงกระจับ

นายเจริญ สนิทโกศัย

เลขานุการ นายก อบต.บึงกระจับ

นายภควรรษ ธรรมพงศกร

ปลัด อบต.บึงกระจับ​

น.ส.ยุขนิษฐ์ชา โสพรหม

รองปลัด อบต.บึงกระจับ

Total Page Visits: 115 - Today Page Visits: 0

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์