สมาชิกสภา

นายสุพรรณ ขาวฉะอ้อน

ประธารสภา อบต.บึงกระจับ

นายอาทิตย์ โกยธา

รองประธารสภา อบต.บึงกระจับ

นายภควรรษ ธรรมพงศกร

เลขาสภา อบต.บึงกระจับ

นายบุญถม แสนท้าว

ส.อบต.ม.1

นายบุญเกิด คำวันสา

ส.อบต.ม.1

นางละมูล คงเจริญ

ส.อบต.ม.2

นายสำรวม หวนขุนทด

ส.อบต.ม.2

นายพบ แง้นกลางดอน

ส.อบต.ม.3

นายประดิษฐ์ เค็งนอก

ส.อบต.ม.4

นายประเสริฐ จันคำ

ส.อบต.ม.5

นายสุพรรณ บุบผาสุข

ส.อบต.ม.5

นายประเสริฐ จันคำ

ส.อบต.ม.6

นายจรูญ วาที

ส.อบต.ม.7

นายดาวรุ่ง อินพักทัน

ส.อบต.ม.7

นายอุไร ตุ้มทอง

ส.อบต.ม.8

นายประจวบ ชัยสุริยงค์

ส.อบต.ม.8

นายอุทัย กันกลางดอน

ส.อบต.ม.9

นายทองสุข ทองชุ่ม

ส.อบต.ม.9

นายสมหมาย ไชยเวช

ส.อบต.ม.10

นางพัฒชลา คำสอนทา

ส.อบต.ม.10

Total Page Visits: 79 - Today Page Visits: 0

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์