พร้อมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

พร้อมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพราะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นกว่าปกติ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมีหัวข้อการรณรงค์คือ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสัญจรอย่างปลอดภัย และมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 – 26 ธันวาคม 2562 ช่วงเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 1 – 26 ธันวาคม 2562 และช่วงควบคุมเข้มข้น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คือช่วงวันหยุดยาว 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ดำเนินการจัดตั้ง จุดบริการประชาชน ภายใต้โครงการ ป้องกันและรักษาความสบงเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ในช่วง 7 วัน อันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว และลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่น ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ www.บึงกระจับ.com

อีเมล  bungkajab.sao@hotmail.com

โทร. 056020326

Total Page Visits: 3294 - Today Page Visits: 2