คลังเก็บหมวดหมู่: มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

o42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

Total Page Visits: 140156 - Today Page Visits: 97

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล-65-1

Total Page Visits: 140156 - Today Page Visits: 97

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

10.รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมแ1.docxแก้ไข-1

Total Page Visits: 140156 - Today Page Visits: 97