คลังเก็บหมวดหมู่: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ปี-2565

ประกาศการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

มาตรการให้รางวัล-1

แผนพัฒนาบุคลากร-1

ประกาศนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้-2

ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-วินัยคุณธร-2

Total Page Visits: 109362 - Today Page Visits: 37

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)

แผนพัฒนาบุคลากร-3

Total Page Visits: 109362 - Today Page Visits: 37