คลังเก็บหมวดหมู่: ITA

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

ประมวลจริยธรรม-ปี-พ.ศ.2566

การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณา-ปี-พศ.2566-1

Total Page Visits: 134018 - Today Page Visits: 22

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ปี-66

Total Page Visits: 134018 - Today Page Visits: 22

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดทำแนวทางปฏิบัติ-dos-_-dont

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทา

คำสั่่งคณะกรรมการจริยธรรม

คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาต

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่-พ.ศ.2566

Total Page Visits: 134018 - Today Page Visits: 22