คลังเก็บหมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566

จักบัตรเลือกตั้ง 2566 ทั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง
.
ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาทำความเข้าใจเพื่อป้องกันความสับสน ในการลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
.
บัตรเลือกตั้ง 2 ใบต่างกันอย่างไร
ใบที่ 1 : บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สีม่วง) มีหมายเลขผู้สมัคร และ ช่องสำหรับกากบาท โดยไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้พรรค
ใบที่ 2 : บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (สีเขียว) มีสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายของพรรคการเมือง และ มีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้ง
.
วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. เข้าคูหา กาบัตรเลือกตั้ง เลือกคนที่รัก และ เลือกพรรคที่ชอบ

Total Page Visits: 84592 - Today Page Visits: 11

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสัญญา-ให้ธุรกิจให้เช่าชื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา-ฉ2-2566

Total Page Visits: 84592 - Today Page Visits: 11

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสัญญาหลักฐานการรับเงิน-การต่อเติม

Total Page Visits: 84592 - Today Page Visits: 11

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเป็นการดำเนินการตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์-พ.ศ.2565

Total Page Visits: 84592 - Today Page Visits: 11