คลังเก็บหมวดหมู่: Pots

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำชับดูแลเรื่องการติดป้ายสาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

คำสั่งประกาศป้ายโฆษณา

Total Page Visits: 99519 - Today Page Visits: 22

การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด

ตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ …
เสริมกรดโฟลิกเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ …
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ …
ควบคุมน้ำหนักอย่างเหมาะสม …
กินอาหารให้หลากหลาย เพิ่มสารพัดประโยชน์ …
งดการใช้ยาบางประเภท …
เลิกพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อลูกน้อย

Total Page Visits: 99519 - Today Page Visits: 22

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

1686621715289_22064_center

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 2

1686621788566_22065_ฉบับที่-2

Total Page Visits: 99519 - Today Page Visits: 22