คลังเก็บหมวดหมู่: Pots

โครงการ ลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะในครัวเรือนและชุมชนให้ถูกวิธี ตามแผนปฏิบัติการแยกก่นทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Total Page Visits: 134007 - Today Page Visits: 11

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

อบต.บึงกระจับ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม อบต.บึงกระจับ

Total Page Visits: 134007 - Today Page Visits: 11

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำชับดูแลเรื่องการติดป้ายสาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

คำสั่งประกาศป้ายโฆษณา

Total Page Visits: 134007 - Today Page Visits: 11

การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด

ตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ …
เสริมกรดโฟลิกเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ …
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ …
ควบคุมน้ำหนักอย่างเหมาะสม …
กินอาหารให้หลากหลาย เพิ่มสารพัดประโยชน์ …
งดการใช้ยาบางประเภท …
เลิกพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อลูกน้อย

Total Page Visits: 134007 - Today Page Visits: 11