คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวสารงานบุคลากร

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

ประมวลจริยธรรม-ปี-พ.ศ.2566

การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณา-ปี-พศ.2566-1

Total Page Visits: 84603 - Today Page Visits: 22

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง กำหนดมาตรฐานและการบริหารงานบุคคล (หมวด5 การแต่งต้้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

PDF Embedder requires a url attribute
Total Page Visits: 84603 - Today Page Visits: 22