คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ร่วมดำเนินการ/กิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2563

กิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัย ความโปร่งใสในการทำงาน และส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต 19 กุมภาพันธ์ 2563

Total Page Visits: 1080 - Today Page Visits: 1