ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th สามารถใช้การได้แล้ว รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้
เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้ ได้แก่

  1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
  2. หนังสือมอบอำนาจ สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ตัวตนเอง

ขอบคุณค่ะ

ลงทะเบียนได้ที่ https://welfare.mof.go.th/

https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/

แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแ

หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ-ผู้ป่วยติด

Total Page Visits: 617 - Today Page Visits: 1