ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3 )

ท่านสามารถทำการตรวจสอบรายการทรัพย์สินได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ภายในเดือน มกราคม 2566 ขอให้ท่านได้ ทำการตรวจสอบเบื้องต้น รายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ไปจากเดิม หรือพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในเดือน มกราคม 2566 นั้น เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินภาษีในปี 2566 ที่ถูกต้อง ตามช่องทางที่ท่านสะดวก ติดต่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 056020326

Total Page Visits: 190 - Today Page Visits: 2