ประชาสัมพันธ์ งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำโครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

เพื่อให้การจัดเก็บภาษี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการชำระภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

กำหนดการตามเอกสารแนบท้าย

Total Page Visits: 342 - Today Page Visits: 2