ประชาสัมพันธ์คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล บึงกระจับ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย และแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษีตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี 2566

Total Page Visits: 212 - Today Page Visits: 3