โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) และทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านฯ

Total Page Visits: 220 - Today Page Visits: 1