ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเป็นการดำเนินการตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์-พ.ศ.2565

Total Page Visits: 190 - Today Page Visits: 1