โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

อบต.บึงกระจับ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม อบต.บึงกระจับ

Total Page Visits: 309 - Today Page Visits: 1