สถานที่สำคัญ

บึงกระจับ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ ในตำบลบึงกระจับ เหตุที่ได้ชื่อว่า “บึงกระจับ” เพราะสมัยก่อนบึงแห่งนี้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ แล้วมีกา(นกอีกา) มาจับมากมายอยู่เต็มต้นไม้นั้น ทำให้คนในสมัยนั้นเรียกว่า “บึงกาจับ” ต่อมาได้เรียกกันผิดเพี้ยน มาเป็น “บึงกระจับ” จนถึงปัจจุบัน

บึงกระจับในปัจจุบัน   เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด  มีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีศาลานั่งเล่น มีจุดเช็คอินถ่ายภาพ สามารถเดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น มีลานกิจกรรมที่สามารถใช้จัดกิจกรรมต่างๆได้ ร่วมไปถึงการจัดงานประเพณีที่สำคัญของตำบลบึงกระจับ คือ ประเพณีแข่งเรือ 5 ฝีพาย และสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบึงกระจับ

 สถานที่จอดรถ…

รอบบึงกระจับ

วันและเวลาเปิดทำการ…

ตลอดเวลาไม่มีกำหนด เป็นสถานที่แบบเปิด  ช่วงแนะนำคือ ช่วงเย็นเป็นต้นไป

Total Page Visits: 346 - Today Page Visits: 1

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์