ข้อมูลหมู่บ้าน

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบรเพ็ด

หมู่ที่ 2 บ้านเกาะบรเพ็ด

หมู่ที่ 3 บ้านโคกปรือ

หมู่ที่ 4 บ้านบึงกระจับ

หมู่ที่ 5 บ้านบึงกระจับ

หมู่ที่ 6 บ้านวังทอง

หมู่ที่ 7 บ้านระนามสวนหมาก

หมู่ที่ 8 บ้านเตาถ่าน

หมู่ที่ 9 บ้านโคกสามัคคี

หมู่ที่ 10 บ้านเกาะบรเพ็ด

Total Page Visits: 529 - Today Page Visits: 3

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์