บึงกระจับ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

บึงกระจับชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่
ควบคู่เกษตรกรรม

คำขวัญ

บึงกระจับน้ำใส น้ำใจมากล้น
ชุมชนมีวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

Total Page Visits: 141 - Today Page Visits: 1

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์