สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ

นายอาทิตย์  โกยทา

ประธานสภา อบต.บึงกระจับ

นายประจวบ  ชัยสุริยงค์

รองประธานสภา อบต.บึงกระจับ

นายดาวรุ่ง  อินพักทัน

เลขานุการสภา อบต.บึงกระจับ

นายประจักร  พวงศรี

สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.1

นางละมูล  คงเจริญ

สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.2

นายพรชัย  ก้านขุนทด

สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.3

นายสุพรรณ์  ขาวฉะอ้อน

สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.4

นายก้องฟ้า  พรมจันทร์

สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.5

นายอุทัย  กันกลางดอน

สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.9

นางพัฒชลา  คำสอนทา

สมาชิกสภา อบต.บึงกระจับ ม.10

 

Total Page Visits: 494 - Today Page Visits: 1

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์