กองช่าง

นายอัฐเชษฐ์ ทองโชติ

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนันทวุฒิ เมืองจวง

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายพัฒนกุล เฉลิมพงษ์

ผู้ช่วยธุรการกองช่าง

นายศุภชัย สมศรี

จ้างเหมาบริการ

นายอิทธิชัย วงแสน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสวรรณ จันฤทธิ์

จ้างเหมาบริการ

Total Page Visits: 514 - Today Page Visits: 1

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์