ข้อมูลทั่วไป

บึงกระจับ

บึงกระจับเป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลโคกปรง เมื่อ พ.ศ. 2527 คนเก่าแก่เล่าว่าในบึงใหญ่มีสัตว์ตกตาย เนื่องจากขึ้นจากหนองน้ำไม่ได้ และมีฝูงกาบินมาจับ สัตว์ที่ตาย มากมาย จึงได้ชื่อว่า บึงกระจับ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับทั้งตำบล

บึงกระจับ

พื้นที่

พื้นที่ราบและที่ราบสูง มีภูเขาบางส่วน มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านทางทิศตะวันตกของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต. กันจุ อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต. โคกปรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. สามแยก อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

 

Total Page Visits: 645 - Today Page Visits: 1

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์