เรื่องทั้งหมดโดย กองคลัง

รายงานการกำกำับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ-19-ประกาศรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปี

019-รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีรอบ-6-เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2564-ในรอบ-6-เดือน-ข้อ-19

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๗๖-๐๐๒ สายบ้านนาไร่เดียว – บ้านบึงกระจับ