เรื่องทั้งหมดโดย กองสวัสดิการสังคม

ซ่อมแซมบ้านผู้พิการตำบลบึงกระจับ

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2563 นายสมัย ศรสุรินทร์ นายก อบต.บึงกระจับ พร้อมข้าราชการ พนักงานและสมาชิกสภาฯ ได้ทำการส่งมอบการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ จำนวน 2 หลัง ได้แก่นางสมทรง ปานตา หมู่ที่ 7 และนางหนูเชาว์ แสงโพธิ์ดา หมู่ที่4

แบบฟอร์มรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-

แบบฟอร์มรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-.pdf (66 downloads)