คลังเก็บหมวดหมู่: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนบริหารความเสี่ยงใหม่

การประเมินความเสี่ยง.docxย่อย-036

แผนประเมินเสี่ยง036.docxย่อย