คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรม อบต.

โครงการสภากาแฟสัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บันทึกการประชุมคณะทำงานโครงการสภากาแฟสัญจร-อบต.บึงกระจับ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564-2

สรุปผลการดำเนินโครงการสภากาแฟสัญจร อบต.บึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินโครงการสภากาแฟสัญจร-อบต.บึงกระจับ-ประจำปีงบประมาณ-2563-2