คลังเก็บหมวดหมู่: รายงานการประชุมสภาฯ 64

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับครั้งแรก วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่2/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2564

รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่1/2565 วันที่ 2 สิงหาคม 2564