คลังเก็บหมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๗๖-๐๐๒ สายบ้านนาไร่เดียว – บ้านบึงกระจับ