คลังเก็บหมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

อบต.โคกปรง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้าง-อบต.โคกปรง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๗๖-๐๑๑ สายบ่ออนุบาลปลา หมู่ที่ ๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๗๖-๐๐๒ สายบ้านนาไร่เดียว – บ้านบึงกระจับ