คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.76-004 สายหลักสิบ หมู่ที่ 1 – บ้านเต่าถ่าน หมู่ที่ 8

PDF_Output-10

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ-ผด.2-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับสวัสดิ์ ช่วงที่ 2 บ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ที่ 1

PDF_Output-9

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับสวัสดิ์ช่วงที่2

11659_ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง6-6-62_compressed

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับสวัสดิ์ช่วงที่2

 

11659_ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง6-6-62_compressed.pdf (18 downloads)