คลังเก็บหมวดหมู่: ประการผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563

PDF_Output

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

PDF_Output-7