คลังเก็บหมวดหมู่: ราคากลาง

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.76-003 สายซับสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบรเพ็ด ตำบลบึงกระจับ

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.76-002 สายบ้านนาไร่เดียว-บ้านบึงกระจับ หมู่ที่ 4

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.76-008 สายสี่แยกบ้านเกาะบรเพ็ด ตำบลบึงกระจับ

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 76-007 สายบึงกระจับ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกระจับ จำนวน 3 ช่วง