คลังเก็บหมวดหมู่: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565