คลังเก็บหมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประชุม โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

⏰เวลา 09.00 น.

✨นายสมัย ศรสุรินทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมขับเคลื่อน

🌱โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 🖌️

โดยขับเคลื่อนร่วมกับปลัดอำเภอวิเชียรบุรี

ประจำตำบลบึงกระจับ พัฒนาชุมชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

แพทย์ สารวัตรกำนัน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

🏛️ณ อาคารอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

ประชุม ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้านหมู่ที่1

ในวันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น. นายสมัย ศรสุรินทร์ นายก อบต.บึงกระจับ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบึงกระจับ กรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกระจับ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ-ปี-2565

PDF Embedder requires a url attribute

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.th สามารถใช้การได้แล้ว รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้
เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้ ได้แก่

  1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
  2. หนังสือมอบอำนาจ สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ตัวตนเอง

ขอบคุณค่ะ

ลงทะเบียนได้ที่ https://welfare.mof.go.th/

https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/

แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแ

หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ-ผู้ป่วยติด