คลังเก็บหมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

26​ มิถุนายน​ #วันต่อต้านยาเสพติดโลก
อบต.บึงกระจับ​ “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด​ เพื่อประเทศไทยปบอดภัยจากยาเสพติด” Just Say No❌❌

(ประกาศ) รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ-ติดตามและเมินผลเผนฯ-ไตรมาส-1-2-ประจำปีงบประมาณ-2564

โครงการสภากาแฟสัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บันทึกการประชุมคณะทำงานโครงการสภากาแฟสัญจร-อบต.บึงกระจับ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564-2

ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบงบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน งบประมาณ 2563

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน-งบประมาณ-2563