คลังเก็บหมวดหมู่: รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปีรอบ6เดือน

รายงานการกำกำับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ-19-ประกาศรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปี

019-รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีรอบ-6-เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2564-ในรอบ-6-เดือน-ข้อ-19