คลังเก็บหมวดหมู่: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปี งบประมาณ 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ-ปี-2564

รายงานการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ-2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปี 2563

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ-ปี-2563

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ62