โครงการสภากาแฟสัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สภากาแฟ ม.3_200521_0079
สภากาแฟ ม.4_200521_0010
สภากาแฟ ม.4_200521_0011
สภากาแฟ ม.4_200521_0017
สภากาแฟ ม.4_200521_0019
สภากาแฟ ม.4_200521_0065
สภากาแฟ ม.4_200521_0070
สภากาแฟ ม.4_200521_0073
สภากาแฟ ม.5_200521_0004
สภากาแฟ ม.5_200521_0005
สภากาแฟ ม.6_200521_0042
สภากาแฟ ม.7_200521_0026
สภากาแฟ ม.9_200521_0055
สภากาแฟ ม.9_200521_0059
สภากาแฟ ม.9_200521_0063
สภากาแฟ ม.10_200521_0080
สภากาแฟ ม.263_200521_0078
สภากาแฟ ม.263_200521_0104
สภากาแฟ หมู่ 1_200521_0103
previous arrow
next arrow

วัตถุประสงค์

          1.เพื่อเป็นเวทีเสวนาปัญหา ความต้องการ ร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนในหมู่บ้าน

          2.เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีโอกาสได้ใกล้ชิดประชาชน รับทราบปัญหาทั้งด้านสภาพร่างกาย จิตใจ และที่อยู่อาศัย

          3.เพื่อให้ประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

          4.เพื่อติดตามและประเมินผลของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมนั้นๆ หรือไม่

บันทึกการประชุมคณะทำงานโครงการสภากาแฟสั

Total Page Visits: 762 - Today Page Visits: 1

Leave a Reply