โครงการสภากาแฟสัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[smartslider3 slider=”8″]

วัตถุประสงค์

          1.เพื่อเป็นเวทีเสวนาปัญหา ความต้องการ ร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนในหมู่บ้าน

          2.เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีโอกาสได้ใกล้ชิดประชาชน รับทราบปัญหาทั้งด้านสภาพร่างกาย จิตใจ และที่อยู่อาศัย

          3.เพื่อให้ประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

          4.เพื่อติดตามและประเมินผลของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมนั้นๆ หรือไม่

บันทึกการประชุมคณะทำงานโครงการสภากาแฟสั

Total Page Visits: 1268 - Today Page Visits: 1