กิจกรรมจิตอาสากำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

ในวันศุกร์ทีี่่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายก อบต.บึงกระจับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ผอ.กอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ อบต.บึงกระจับ และ รพ.สต. อสม. ต.บึงกระจับ ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ณ อบต.บึงกระจับ

Total Page Visits: 1494 - Today Page Visits: 1