ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 และประกาศลดจำนวนภาษี อัตราร้อยละ 90

Total Page Visits: 1021 - Today Page Visits: 2

Leave a Reply