ภาพกิจกรรมการสร้างขวัญและกำลังใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ปี 2564

การรับประทานอาหารร่วมกับระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและให้กำลังใจบุคลากร
Total Page Visits: 1154 - Today Page Visits: 1