เด็กแรกเกิด


Notice: Undefined offset: 0 in /home2/cp505284/public_html/xn--12cle3ed6c5ej3b.com/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/single-question-hook.php on line 615
0
admin
เม.ย. 18, 2022 07:42 PM 1 Answers General
Member Since May 2019
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

ขึ้นทะเบียนขอรับเงินค่าดูแลเด็กแรกเกิดได้ที่ อบต.มั้ยคะ

0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
1 Answers
Best Answer
0
admin
เม.ย. 19, 2022
Flag(0)

สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ อบต.บึงกระจับ ได้เลยค่ะ นำสมุดประจำตัว / ใบสูติบัตร / บัตรประชาชนผู้ปกครอง มายื่นได้ในวันและเวลาทำการได้เลยค่ะ

Sign in to Reply
Replying as Submit