เด็กแรกเกิด

0
admin
เม.ย. 18, 2022 07:42 PM 1 Answers General
Member Since May 2019
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

ขึ้นทะเบียนขอรับเงินค่าดูแลเด็กแรกเกิดได้ที่ อบต.มั้ยคะ

0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
1 Answers
Best Answer
0
admin
เม.ย. 19, 2022
Flag(0)

สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ อบต.บึงกระจับ ได้เลยค่ะ นำสมุดประจำตัว / ใบสูติบัตร / บัตรประชาชนผู้ปกครอง มายื่นได้ในวันและเวลาทำการได้เลยค่ะ

Sign in to Reply
Replying as Submit

ทะเบียนพาณิชย์

0
admin
เม.ย. 18, 2022 06:33 PM 1 Answers General
Member Since May 2019
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

ขอสอบถามค่ะ  การจัดทะเบียนพาณิชย์ ต้องทำยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
1 Answers
Best Answer
0
admin
เม.ย. 19, 2022
Flag(0)

นำบัตรประชาชนเจ้าของร้าน ทะเบียนบ้านที่จะเปิดร้าน ภาพถ่ายร้าน มายื่นจดทะเบียนได้ที่ อบต.บึงกระจับ ในวันและเวลาทำการได้เลยครับ

Sign in to Reply
Replying as Submit

ต้องการตรวจโควิด

0
admin
ก.พ. 19, 2022 08:03 AM 1 Answers General
Member Since May 2019
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

ผมอยู่ในกลุ่งเสี่ยงสูง และสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อโควิด19 อยากเข้ารับการตรวจหาเชื้องต้องทำอย่างไรครับ

0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
1 Answers
Best Answer
0
admin
เม.ย. 19, 2022
Flag(0)

ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง สามารถไปตรวจได้ที่ รพ.สต.บึงกระจับ ในเวลา 15.00 น. ของวันทำการค่ะ

Sign in to Reply
Replying as Submit