คลังเก็บป้ายกำกับ: ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563

กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

PDF Embedder requires a url attribute

ปภ.แนะเตรียมรับมืออุทกภัย…ในช่วงฤดูฝน

ปภ.แนะเตรียมรับมืออุทกภัย...ในช่วงฤดูฝน

ปภ.แนะเตรียมรับมืออุทกภัย…ในช่วงฤดูฝน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วง
ฤดูฝน ติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากพยากรณ์อากาศ หากมีฝนตกต่อเนื่องสังเกตระดับน้ำที่ผิดปกติ เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมจัดเตรียมสิ่งของไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เพื่อให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปอย่างปลอดภัย

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขาและริมฝั่งแม่น้ำ มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ขอแนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย การเตรียมพร้อมรับมือควรปฏิบัติ ดังนี้

ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ อาทิ พยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัย และปริมาณน้ำฝน พร้อมปฏิบัติตาม
คำเตือนอย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย หากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น น้ำในลำน้ำมีสีขุ่นหรือเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินภูเขา ฝนตกหนักต่อเนื่อง ให้เตรียมพร้อมรับมือ เพื่อจะได้อพยพหนีภัย
ได้ทันท่วงที จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค รวมถึงป้องกันน้ำท่วมบ้าน
กำจัดขยะมิให้อุดตันท่อน้ำ ทางระบายน้ำ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูง ให้พ้นจากระดับน้ำท่วม รวมถึงอพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ตัดกระแสไฟฟ้า ไม่ใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ รวมถึงไม่เข้าใกล้แนวสายไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสวัตถุที่เป็น
สื่อนำไฟฟ้า เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว จะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต

ทั้งนี้การเตรียมพร้อมและเรียนรู้รับมืออุทกภัย
อย่างถูกต้อง จะทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปอย่างปลอดภัย
ข้อมูลจาก  http://www.disaster.go.th

กลับสู่หน้าหลัก

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

ประชาสัมพันธ์ กองคลัง

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฏาคม  ถึง กันยายน 2562

เนื่องด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตําบลบึงกระจับ มีความประสงค์แจ้งให้ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบึงกระจับทราบ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย เป็นรายละ 3 เดือน ครั้งละ 60 บาทในช่วงเวลาการจัดเก็บ คือเดือนกรกฎาคม เก็บ 60 บาท เป็นค่าธรรมเนียมเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562

บัดนี้ ถึงเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 4 ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และ สถานที่ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ประชาชน

กลับสู้หน้าหลัก

Facebook

ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 – 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 – 2565 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) LSEP พ.ศ.2563-2567

 

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

 

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น-2561-2565.pdf (61 downloads)

รัฐบาล ยัน ไม่ยกเลิกโครงการอาหารกลางวัน

กรณี​ สื่อสังคมออนไลน์​ เผยแพร่ข่าวว่า รัฐบาลมี​ คำสั่งยกเลิก​ โครงการอาหารกลางวันใน​ โรงเรียนประถมศึกษา​ ทั่วประเทศ มีผลนับตั้งแต่ 30 มิ.ย. เป็นต้นไป นั้น ขอยืนยันว่า “เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง”

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวรัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวัน​ ในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ มีผลนับตั้งแต่ 30 มิ.ย. เป็นต้นไป ว่า รัฐบาลขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง

โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่าทุกอย่างยังคงดำเนินการตามปกติ เพราะเป็นโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องมี

ไม่เพียงเท่านั้นรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตั้งใจจะปรับปรุงโครงการอาหารกลางวันและโครงการนมโรงเรียนให้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการเด็กให้เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง

“นายกฯ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้หลงเชื่อข่าวโคมลอย พร้อมทั้งได้รับรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศส่งเสริมและสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนอาหารเช้าให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน หรือนักเรียนที่ไม่ได้กินอาหารเช้ามา เพื่อให้ทุกคนเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย”

#​ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

กลับสู่หน้าแรก